cover

ХАМТАРСАН УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2015-05-21 Мэдээ мэдээлэл 1279
Худалдан авах ажиллагааны газраас Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж буй төрийн байгууллагуудтай хамтарсан уулзалтыг үе шаттай зохион байгуулж байна. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай

Цахим хурал хийлээ

2015-05-18 Мэдээ мэдээлэл 1086
Төрийн байгууллагуудын урсгал зардлыг хэмнэлттэй, үр ашигтай, ил тод болгох зорилт тавин  Худалдан авах ажиллагааны газраас Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банктай хамтран “Цахим дэлгүүр”-ийг ашиглалтад оруулан Ерөнхий гэрээг хэрэгжүүлэх төслийг үе шаттайгаар зохион байгуулж  байгаа билээ. Сангийн

Уулзалт зохион байгуулав

2015-05-05 Мэдээ мэдээлэл 1212
            Худалдан авах ажиллагааны газар нь 2015 онд Төсвийн урсгал зардлаар санхүүждэг бараа бүтээгдэхүүнийг ерөнхий гэрээ байгуулж, цахим дэлгүүрээр дамжуулан худалдан авах ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. Энэ ажлын хүрээнд түгээмэл хэрэглэгддэг эм, эмнэлгийн хэрэ

Худалдан авах ажиллагааны газарт ТҮЦ машин ажиллаж байна.

2015-04-28 Мэдээ мэдээлэл 1365
Худалдан авах ажиллагааны газар нь иргэд олон нийтэд тендер шалгаруулалттай холбоотой мэдээ мэдээллийг нэг дороос хурдан шуурхай хүргэх үүднээс Нэг цэгийн үйлчилгээг ажиллуулдаг бөгөөд иргэд олон нийтэд нэг дороос мэдээлэл хүргэх үүднээс ТҮЦ машиныг байрлуулан ажиллаж байна. “ТҮЦ машин” нь төрийн бүхий л төрлий

Зөвлөлдөх уулзалт боллоо

Худалдан авах ажиллагааны газар Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон холбогдох журам, зааврын хэрэгжилтийг хангахад гарч буй зөрүүтэй асуудлыг хэлэлцэн нэгдсэн ойлголтонд хүрэх зорилго бүхий Сангийн яам, Авлигатай тэмцэх газартай хамтарсан зөвлөлдөх уулзалтыг 2015

Худалдан авах ажиллагааны газар, Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны хамтарсан уулзалт боллоо

Салбарын асуудлаар гадаадын улс орнуудтай хамтран ажиллах боломж бүрдүүлэхийн тулд төрийн өндөр албан тушаалтны гадаад айлчлалын үеэр байгуулагдах Засгийн газар хоорондын гэрээ, хэлэлцээрт салбарын чиглэлийн асуудлыг тусгахад анхаарч ажиллаж байгаа боловч энэ нь дээд шатны байгууллагаас хамаарах тул шууд хэрэгжих боломжгүй
© Худалдан авах ажиллагааны газар 2013.