Эрхэм зорилго

Монгол улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааг 100 хувь онлайн хэлбэрт шилжүүлнэ.

Үндсэн чиг үүрэг

Худалдан авах ажиллагааны газрын үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд худалдан авах ажиллагаанд цахим худалдан авалт, цахим дэлгүүр гэх мэт менежментийн шинэлэг чиг хандлага, ур чадварыг хэрэгжүүлэх, худалдан авах ажиллагааны автоматжуулсан нэгдсэн системийг хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Тус хэлтсийн үйл ажиллагаа нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 53.7 дахь хэсэгт заасны дагуу худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах, 5.1.23 дахь хэсэгт заасан ерөнхий гэрээг байгуулах, хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд цахим дэлгүүр ажиллуулах замаар хэрэгжинэ.

Хэлтсийн бүрэлдэхүүн

Нэр Албан тушаал Холбогдох утас Албаны цахим хаяг
1 Д.Лхамсүрэн Хэлтсийн дарга 70110422 lkhamsuren@procurement.gov.mn
2 Н.Цэрэнсамбуу Ахлах мэргэжилтэн 70110422 tserensambuu@procurement.gov.mn
3 Ч.Ганбаяр Вэб хариуцсан мэргэжилтэн 70110422 ganbayar@procurement.gov.mn
4 В.Азжаргал Цахим гэрээний систем хариуцсан мэргэжилтэн 70110422 azjargal@procurement.gov.mn
5 С.Халиун Цахим дэлгүүр, цахим каталогийн систем хариуцсан мэргэжилтэн 70139970 khaliun@procurement.gov.mn
6 Ч.Ганзориг Төлөвлөлт, тайлан, сургалтын систем хариуцсан мэргэжилтэн 70139970 ganzorig@procurement.gov.mn
7 Б.Мөнхзул Мэдээлэл солилцоо, мобайл аппликейшны систем хариуцсан мэргэжилтэн 70139970 b_munkhzul@procurement.gov.mn

Чухал холбоосууд:

www.meps.gov.mn

www.e-procurement.mn