ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОРИЛГО:

Байгууллагын дотоод зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох замаар бүтцийн нэгжүүдийн ажлын уялдаа холбоог төрийн захиргааны удирдлагаар хангаж, төр, төрийн бус байгууллага, олон нийттэй харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж,  удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэхэд чиглэнэ.  

ХЭЛТСИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ:

  • Хэлтсүүдийн ажлын уялдаа холбоог хангаж, төрийн албаны стандарт, төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэх,
  • Агентлагийн хүнийн нөөцийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгон хэрэгжүүлж, урамшуулал, хариуцлагын нэгдсэн тогтолцоог төлөвшүүлэх, албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх, тэдний ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх,
  • Агентлагийн гадаад харилцаа, орон нутгийн худалдан авах  ажиллагааны бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах,
  • Агентлагийн дотоод ажлын зохион байгуулалтыг сайжруулж, дээд шатны байгууллагын тогтоол, шийдвэр, авлигын эсрэг хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулан хэрэгжилтийг тайлагнах,
  • Худалдан авах ажиллагааны сургалт, сурталчилгаа, байгууллагын олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах,
  • Архив, бичиг хэргийн хөтлөлт, бүрдүүлэлт, тамга, тэмдгийн хадгалалт хамгаалалтын асуудлыг хариуцаж гүйцэтгэх,
  • Агентлагийн үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулахад шаардлагатай төсөв, санхүү, аж ахуйн бодлогын төлөвлөлт, хэрэгжилтийг эрхлэн зохион байгуулах.

                                                             ХЭЛТСИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Нэр

Албан тушаал

Холбогдох утас

Албаны цахим хаяг

1

Ч.Жаргалан

Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга

70111173

jargalan@procurement.gov.mn

2

С.Нансалмаа

Ахлах мэргэжилтэн

70110038

nansalmaa@procurement.gov.mn

3

Ж.Жаргалсайхан

Гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн

70110038

jargalsaikhan@procurement.gov.mn

4

Д.Наранчимэг

Орон нутгийн нэгж хариуцсан мэргэжилтэн

70110038

naranchimeg@procurement.gov.mn

5

Х.Энхчимэг

Дотоод ажил, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн

70110038

enkhchimeg@procurement.gov.mn

6

С.Чинбат

Сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

 

chinbat@procurement.gov.mn

7

Б.Батчимэг

Нэг цэгийн үйлчилгээ мэргэжилтэн

70111090

batchimeg@procurement.gov.mn

8

Д.Энхтунгалаг

Нэг цэгийн үйлчилгээ мэргэжилтэн

70111090

enkhtungalag@procurement.gov.mn

7

Л.Даваабат

Нэг цэгийн үйлчилгээ мэргэжилтэн

70111090

davaabat@procurement.gov.mn

9

Э.Солонго

Даргын туслах

70139990

solongo@procurement.gov.mn

10

Б.Мөнхзул

Ахлах нягтлан бодогч

70009192

munkhzul@procurement.gov.mn

11

А.Энхтуяа

Архивч-операторч

70111090

enkhtuya@procurement.gov.mn

12

Б.Эрдэнэчимэг

Бичиг хэргийн эрхлэгч

70111173

erdenechimeg@procurement.gov.mn

13

Ц.Батцэцэг

Угтагч-зохион байгуулагч

70009990

battsetseg@procurement.gov.mn

14

С.Цэрэндорж

Нярав

70009192

tserendorj@procurement.gov.mn

                                                        ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС