cover

“Хууль тогтоомж сурталчлах сарын аян"-"20 хуулийн уналт" тэмцээн

“Хууль тогтоомж сурталчлах сарын аян"-ы хүрээнд Мэдээллийн технологи, инновацийн хэлтсээс Худалдан авах ажиллагааны газрын нийт албан хаагчдын дунд тэдгээрийн судалвал зохих хуулийн асуулт бүхий “20 хуулийн уналт” уралдаант, танин мэдэхүйн тэмцээнийг 2015 оны 11 дүгээр 18-ны ө

Авлигын хор уршгийн талаарх лекц сонсов

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлыг АТГ-тай хамтран зохион байгуулах хүрээнд тус газрын Судалгаа, шинжилгээний албаны Ахлах ажилтан Ц.Шинэбаяр “Худалдан авах ажиллагаан дахь авлига, түүний хор уршиг (гадаадын жишээ)” сэдвээр 2015 оны 11 сарын 13-ны өдөр лекц уншин албан ха

Хууль, эрх зүйн мэдлэг сорих “АХА” уралдаант тэмцээн зохион байгуулав

Албан хаагчдын авлигын эсрэг хууль эрх зүйн мэдлэгийг сорих, танин мэдэхүйн агуулгатай “АХА” уралдаант тэмцээнийг 2015 оны 11 сарын 10-ны өдөр АТГ-тай хамтран зохион байгуулав. Уралдаант тэмцээнд Мэдээллийн технологийн хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн Н.Цэрэнсамбуу түрүүлж, мөн хэлтсийн дарга Д.Лхамсүрэн удаалав. &ldq;

“Хууль эрх зүйн зөрчилгүй хамт олон” сарын аян

“Хууль эрх зүйн зөрчилгүй хамт олон” сарын аяны хүрээнд Төлөвлөлт, судалгааны хэлтсээс Худалдан авах ажиллагааны газрын нийт албан хаагчдын дунд “Та мартаагүй биз” сэдэвт худалдан авах ажиллагааны хуулийн хүрээнд уулзалт ярилцлага, “Чанга шивнээ” уралдаант, хөгжөөнт, танин мэдэхүйн, худал

“Хууль тогтоомж сурталчлах сарын аян”-ны мэдээ

“Хууль тогтоомж сурталчлах сарын аян”-ы хүрээнд Хууль хяналтын хэлтсээс Худалдан авах ажиллагааны газрын нийт албан хаагчдын заавал судалвал зохих хууль тогтоомжийг таниулах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаарх санал асуулга авах уулзалтыг 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Мө

Төрийн бус байгууллагаас гаргасан уриалгад нэгдэх хөдөлгөөн өрнүүлэв

“Монголын Залуучуудын холбоо”, “Ил тод байдлын түншлэл” ТББ-уудын санаачлан гаргасан авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байхыг уриалсан зурагт хуудасны агуулгад нэгдэж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байхаа илэрхийлэн гарын үсэг зурах аяныг Худалдан авах ажиллагааны газрын хамт олны дунд өр
© Худалдан авах ажиллагааны газар 2013.