cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Монголхьюндай автомотив ХХК
Регистерийн дугаар 5404215
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011250033
Үйл ажиллагааны чиглэл Гадаад худалдаа
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Арьсны Өвчин Судлалын Үндэсний Төв /Улаанбаатар, Сүхбаатар/ Багц 9 - Автомашин 2013-06-21 Шалгарсан
2 Аймаг, нийслэлийн шүүхүүдэд тоног төхөөрөмж худалдан авах Багц 2 - Суудлын автомашин 13 ширхэгийг нийлүүлэх 2013-05-01 Шалгарсан
3 Навигацийн тоног төхөөрөмж, техник, технологийн шинэчлэлт Багц 21 - XX.3.3.21 Төвийн алба салбаруудын болон орон нутгийн хэрэгцээнд микро автобус /4 ширхэг/. 2013-06-07 Тендерийн үр дүн гараагүй
4 ХААГ-т Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэх Багц 1 - ХААГ-т суудлын машин 1 ширхэгийг нийлүүлэх 2013-01-08 Шалгарсан
5 Нялхасын клиник сувилал /Улаанбаатар, Баянгол/ Багц 5 - Автомашин 2013-07-26 Шалгараагүй
6 Аймаг, нийслэлийн шүүхүүдэд тоног төхөөрөмж худалдан авах Багц 2 - Суудлын автомашин 13 ширхэгийг нийлүүлэх 2013-02-08 Шалгараагүй
7 Аймаг, нийслэлийн шүүхүүдэд тоног төхөөрөмж худалдан авах Багц 3 - Компьютер 260 ширхэгийг нийлүүлэх 2013-02-08 Шалгараагүй
8 Автопарк шинэчлэлт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ Багц 1 - Суудлын автомашин 2014-01-27 Шалгараагүй
9 Гаалийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл Багц 7 - Суудлын автомашин 2014-03-19 Шалгарсан
10 Автопарк шинэчлэлт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ Багц 1 - Суудлын автомашин 2014-03-27 Шалгарсан
© Худалдан авах ажиллагааны газар 2013.