1

Багануур дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба

Шилэн дансны системд холбогдох

2

Багахангай дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба

Шилэн дансны системд холбогдох

3

Баянзүрх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба

Шилэн дансны системд холбогдох

4

Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба

Шилэн дансны системд холбогдох

5

Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар

Шилэн дансны системд холбогдох

6

Сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын дэргэдэх Худалдан авах ажиллагааны алба

Шилэн дансны системд холбогдох

7

Сүхбаатар дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба

Шилэн дансны системд холбогдох

8

Хан-Уул дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба

Шилэн дансны системд холбогдох

9

Чингэлтэй дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба

Шилэн дансны системд холбогдох