cover

Тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр, утас, цахим хаяг

2015-09-30 Шилэн данс 860
  Нэр Албан тушаал Утас И-майл 1 Х.Улам-Өрнөх Газрын дарга 70139901 [email protected] 2 Б.Мөнхзул Ахлах нягтлан бодогч 70112225 [email protected]      

Орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны албадын шилэн дансны мэдээлэл

2015-04-01 Шилэн данс 2362
№ Худалдан авах ажиллагааны албад   1 Архангай аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба Шилэн дансны мэдээлэл харах 2 Баян-Өлгий аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба Шилэн дансны мэдээлэл харах 3 Баянхонгор аймгийн худалдан авах ажиллагаа

Нийслэл, Дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албадын шилэн дансны мэдээлэл

2015-04-01 Шилэн данс 2348
1 Багануур дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба Шилэн дансны системд холбогдох 2 Багахангай дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба Шилэн дансны системд холбогдох 3 Баянзүрх дүүргийн худалдан

Шилэн дансны тухай хууль

2014-12-24 Шилэн данс 208
ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь улс, орон нутгийн төсөв, улсын болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулах зорилгоор төсвийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх шийдвэр, үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой байх, түүнд олон
© Худалдан авах ажиллагааны газар 2013.