cover

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газраас Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хууль, Эрүүл мэнд, спортын яамны “XYI.1.3.8 Аймаг, дүүргийн эмнэлэгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, шинэчлэл /Улсын хэмжээнд/” төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж 2015 оны 04 дүгэ

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газраас 2015 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцаас багтсан “Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засвар /Улаанбаатар/” ажлын Багц 4: “Нийслэлийн Түргэн тусламжийн төвийн автобаазын засвар” ажлыг 2015 оны 05 дугаар сарын 19

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газраас Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэх  ХААГ-2015/XII.1.12 дугаартай зарласан “Цахилгаан хангамжийн 15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 15/0,4 кВ-ын хүчдэл 100 кВА-ын хүчин чадалтай агаарын дэд станц /Баянхонгор

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

        Худалдан авах ажиллагааны газраас “Хууль сахиулахын их сургуулийн алба хаагч болон сонсогчийн дүрэмт хувцас, хэрэглэл нийлүүлэх” ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж 2015 оны 03 сарын 23-ны өдөр 8 багц ажил зарлан, 2015 оны 04 сарын 2

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

       Худалдан авах ажиллагааны газраас “XYI.1.3.18. Зүрх судасны тусламж, үйлчилгээний тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах худалдан авах ажиллагааг нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар зохион байгуулж 2015 оны 04 сарын 24-ний өдөр зарлан, 2015 он

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээ

Худалдан авах ажиллагааны газраас 2015 оны 03 сарын 25-ны өдөр ХААГ-2015/XYI.1.3.19 Төв эмнэлгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, багаж шинэчлэл (Улаанбаатар)” бараа нийлүүлэх нээлттэй тендер шалгаруулалтыг зарлан зохион байгуулж, 2015 оны 04 сарын 27-нд дээрх тоног төхөөрөмжийг 457,245,000 (дөрвөн зуун тавин долоон мянга
© Худалдан авах ажиллагааны газар 2013.