Худалдан авах ажиллагааны газраас боловсруулж буй  "Худалдан авах ажиллагааны орон нутгийн нэгжийн ажиллах журам"-ын төсөлд иргэд, олон нийтийн төлөөллөөс нээлттэй санал авч байгаа тул тус журмын төслийн талаархи  саналаа [email protected], [email protected] хаягуудаар илгээнэ үү!!!

ЖУРМЫН ТӨСӨЛ ТАТАХ