Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Санхүүжилтийн эх үүсвэр Батлагдсан төсөвт өртөг (мян.төг) Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Тендер зарлах огноо
1 Ойн хөнөөлт шавьж, өвчинтэй тэмцэх бодис нийлүүлэх Төсвийн хөрөнгө оруулалт 1860000000 НТШ 2015-02-18
2 Ойн хөнөөлт шавьж, өвчинтэй тэмцэх ажил Төсвийн хөрөнгө оруулалт 580000000 НТШ 2015-02-18
3 Ой зохион байгуулалтын ажил Төсвийн хөрөнгө оруулалт 290500000 НТШ 2015-02-18
4 Аймгуудын Эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, Нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 1050000000 НТШ 2015-02-23
5 Аймгуудын Зооноз өвчин судлалын төв, Уламжлалт анагаах ухааны төвийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 406000000 НТШ 2015-02-23
6 Төв эмнэлгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, багаж шинэчлэл /Улаанбаатар/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 1050000000 НТШ 2015-02-23
7 Аймгуудын сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 1045300000 НТШ 2015-02-24
8 Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 175800000 НТШ 2015-02-25
9 Аймгийн төвөөс хилийн боомтууд чиглэлийн хатуу хучилттай авто замуудын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах /Дорнод, Хэрлэн сум, Баянхошуу боомт, Хавиргын боомт, Ульхан боомт/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 1700000000 НТШ 2015-02-25
10 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 700000000 НТШ 2015-02-26
11 Эмгэг судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 609600000 НТШ 2015-02-26
12 Хот, суурин газрын ус хангамж, гидрогеологийн зураглалын судалгаа /Говь-Алтай, Баянхонгор, Өмнөговь/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 500000000 НТШ 2015-02-26
13 Нийслэл, дүүргүүдийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 840000000 НТШ 2015-02-27
14 Аймаг, дүүргийн эмнэлгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, шинэчлэл /улсын хэмжээнд/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 1050000000 НТШ 2015-02-27
15 Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 1050000000 НТШ 2015-02-27
16 Эрүүл мэндийн нэгдлийг өргөтгөж хүүхдийн эмнэлэг болгох ажлын зураг, төсөв, 150 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 50000000 НТШ 2015-03-01
17 Цагдаагийн байгууллагуудын салбаруудад нүүрс нийлүүлэх Төсвийн хөрөнгө оруулалт 349300000 НТШ 2015-03-01
18 Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засвар /Улаанбаатар/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 846200000 НТШ 2015-03-02
19 Геронтологийн үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 31400000 НТШ 2015-03-04
20 "Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/" Төсвийн хөрөнгө оруулалт 700000000 НТШ 2015-03-04
21 Мэргэжлийн боловсрол сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сургалт, дадлагын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 4000000000 НТШ 2015-03-05
22 ХСИС-ийн албан хаагч болон сонсогчийн дүрэмт хувцас хэрэглэл Төсвийн хөрөнгө оруулалт 743700000 НТШ 2015-03-05
23 Нормын хувцас хэрэглэл Төсвийн хөрөнгө оруулалт 380000000 НТШ 2015-03-05
24 2015 онд жолооны үнэмлэхний бэлдэц нийлүүлэх Төсвийн хөрөнгө оруулалт 1300000000 НТШ 2015-03-05
25 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын цэргийн албан хаагчдын болон ялтны нормын хувцас зөөлөн эдлэл Төсвийн хөрөнгө оруулалт 743000000 НТШ 2015-03-05
26 Эрүүл мэндийн байгууллагуудын түргэн тусламжийн автомашин /улсын хэмжээнд/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 3111500000 НТШ 2015-03-09
27 Аймаг, дүүрэг, сум, өрхийн эмнэлгүүдийг телемедицины сүлжээнд холбох /улсын хэмжээнд/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 350000000 НТШ 2015-03-09
28 Аймаг, сумын эмнэлгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засвар /улсын хэмжээнд/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 3521200000 НТШ 2015-03-09
29 Эмийн аюулгүй байдлын мэдээллийн системийг сайжруулах /улсын хэмжээнд/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 980000000 НТШ 2015-03-09
30 Зүрх судасны тусламж, үйлчилгээний тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 1050000000 НТШ 2015-03-09
31 Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж байгаа "Эрүүл мэндийн хөгжил хөтөлбөр-5" Төсвийн хөрөнгө оруулалт 4613100000 НТШ 2015-03-09
32 Гаалийн боомтуудын холбоожуулалт Төсвийн хөрөнгө оруулалт 900000000 НТШ 2015-03-10
33 Гаалийн албаны мэдээллийн системийг бэхжүүлэх Төсвийн хөрөнгө оруулалт 480000000 НТШ 2015-03-10
34 Хаалттай хуваарилах байгууламж 7-ийн өргөтгөл, 2 дугаар үе шатны ажил /Улаанбаатар/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 1800000000 НТШ 2015-03-10
35 Цахилгаан хангамжийн 15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 15/0.4 кВ-ын хүчдэл 100 кВА-ын хүчин чадалтай агаарын дэд станц /Баянхонгор, Галуут сум, Мандал баг/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 200000000 НТШ 2015-03-10
36 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Сагсай сум/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 980000000 НТШ 2015-03-15
37 Соёлын төвийн барилга /Увс, Тэс сум/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 1518000000 НТШ 2015-03-15
38 Соёлын төвийн барилга /Төв, Баянцагаан сум/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 1000000000 НТШ 2015-03-15
39 БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр баригдах "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвийн барилга"-ын монголын тал хариуцах гадна шугам сүлжээний зардал, зураг төсөл, /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 2000000000 НТШ 2015-03-15
40 Цэцэрлэгийн барилгын давхрын өргөтгөл, нийт 6 цэцэрлэг /Улаанбаатар/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 3000000000 НТШ 2015-03-15
41 Зоонозын өвчин судлалын төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 929800000 НТШ 2015-03-15
42 Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх "Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл"-ийн Өлгий-Ховд чиглэлийн авто замын үргэлжлэл хатуу хучилттай авто зам, 189.7 км /Ховд/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 96311200000 НТШ 2015-03-15
43 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 95 дугаар цэцэрлэг/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 880000000 НТШ 2015-03-15
44 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 120 дугаар цэцэрлэг/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 880000000 НТШ 2015-03-15
45 Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд боловсруулах үйлдвэрийн цэвэрлэх байгууламж /Ховд/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 5000000000 НТШ 2015-03-15
46 Мал эмнэлгийн лабораторийн уурын зуухын их засвар /Сүхбаатар/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 30000000 НТШ 2015-03-15
47 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 16 дугаар хороо/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 1200000000 НТШ 2015-03-15
48 960 суудал сургуулийн спорт заалын барилга, сургуулийн гаднах ариутгах татуурга, /Дундговь, Сайнцагаан сум/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 942800000 НТШ 2015-03-15
49 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 84 дүгээр сургууль/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 1300000000 НТШ 2015-03-15
50 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 13 дугаар хороо, 77 дугаар цэцэрлэг/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 880000000 НТШ 2015-03-15
51 Цэцэрлэгийн барилга худалдаж авах /Ховд, Жаргалант сум/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 300000000 НТШ 2015-03-15
52 Цэцэрлэгийн барилга худалдаж авах, 200 ор /Баянхонгор, Баянхонгор сум, 10 дугаар цэцэрлэг/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 1606400000 НТШ 2015-03-15
53 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Хужирт сум/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 850000000 НТШ 2015-03-15
54 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Дархан-Уул, Дархан сум, 15 дугаар баг, Хабитат хороолол/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 1250000000 НТШ 2015-03-15
55 Ахмадын сувиллын барилга /Увс, Улаангом/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 400000000 НТШ 2015-03-15
56 Хараагүй иргэдийн 90 айлын орон сууцын барилга /Улаанбаатар/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 4000000000 НТШ 2015-03-15
57 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 48 дугаар сургууль/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 1400000000 НТШ 2015-03-15
58 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Алтай сум/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 1417900000 НТШ 2015-03-15
59 Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 8 дугаар хороо/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 950000000 НТШ 2015-03-15
60 Шивэрийн голын модон төмөр бетон гүүр /Увс, Ховд сум/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 1200000000 НТШ 2015-03-20
61 АСЕМ-ын чуулга уулзалтыг зохион байгуулахад шаардагдах тоног төхөөрөмж Төсвийн хөрөнгө оруулалт 2500000000 НТШ 2015-03-25
62 Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан монголын талын гүйцэтгэх төсөл, арга хэмжээ /Төв, Сэргэлэн сум, Хөшигийн хөндий/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 122874200000 НТШ 2015-04-01
63 Эмнэлэгийн барилга, 15 ор /Говьсүмбэр, Шивээговь сум/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 1110000000 НТШ 2015-04-15
64 Сум дундын нэгдсэн эмнэлгийн барилга /Ховд, Булган сум/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 1339100000 НТШ 2015-04-15
65 Харьяа газрын засвар /улсын хэмжээнд/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 2966700000 НТШ 2015-05-01
66 Хүүхдийн эмнэлгийн барилгын засвар /Орхон, Баян-Өндөр сум/ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 4000000000 НТШ 2015-05-01
67 Бельгийн хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж байгаа "Баруун бүсийн эмчилгээ, оношилогооны төвийг сайжруулах" төсөл Төсвийн хөрөнгө оруулалт 8700000000 НТШ 2015-08-10
Нийт дүн 312,772,700,000.0