cover

Худалдан авах ажиллагааны газрын 2015 оны төлөвлөгөө

2015-02-16 Ил тод байдал 5593
№ Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Санхүүжилтийн эх үүсвэр Батлагдсан төсөвт өртөг (мян.төг) Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Тендер зарлах огноо 1 Ойн хөнөөлт шавьж, өвчинтэй тэмцэх бодис нийлүүлэх Төсвийн хөрөнг

САНАЛ АСУУЛГА

2014-11-20 Ил тод байдал 1072
Loading...
© Худалдан авах ажиллагааны газар 2013.