cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Бурхантхясаат
Регистерийн дугаар 4245733
Улсын бүртгэлийн дугаар 1911001447
Үйл ажиллагааны чиглэл Барилгын материалын худалдаа
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Шинээр баригдах орон сууцны 11,12,13-р хороолол руу дулааны шугам шинээр тавих, хуучин шугамыг өргөтгөх /Дархан-Уул, Дархан/ Багц 1 - 2013-02-19 Шалгараагүй
2 Дулааны шугам сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх /Сэлэнгэ, Сүхбаатар/ Багц 1 - 2013-03-06 Шалгараагүй
3 1в магистралийн Тк-1893-с Тк-117 цэг хүртэлх 1500 метр 2*500 мм-ын шугамыг 2*700 мм шугам болгон өргөтгөх /Улаанбаатар/ Багц 1 - 2014-02-14 Тендерийн үр дүн гараагүй
4 21 аймгийн төвийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам, сүлжээ Багц 3 - Байнга гэмтэл гарч байгаа 13 цэгт шугам сүлжээг шинэчлэх /Дархан-Уул/ 2014-03-07 Шалгараагүй
5 21 аймгийн төвийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам, сүлжээ Багц 7 - Булган аймгийн Булган сумын 6-р багийн Д хэсгийн амины орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээний ажил 2014-05-12 Шалгараагүй
© Худалдан авах ажиллагааны газар 2013.