cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр ЧММ ХХК
Регистерийн дугаар 2085879
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011072040
Үйл ажиллагааны чиглэл Барилга угсралтын засвар, гадаад худалдаа, худалдааны зуучлал, зочид буудал,
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Шинээр баригдах орон сууцны 11,12,13-р хороолол руу дулааны шугам шинээр тавих, хуучин шугамыг өргөтгөх /Дархан-Уул, Дархан/ Багц 1 - 2013-02-19 Шалгараагүй
2 Сумын 15 кВ-ын 61 км ЦДАШ, дэд станц барих, /Баянхонгор, Шинэжинст, Баянцагаан/ Багц 1 - 2013-04-24 Шалгараагүй
3 10 аймгийн төвийн инженерийн байгууламж шугам сүлжээг шинэчлэх, шинээр байгуулах /Архангай, Баянхонгор, Дорноговь, Дорнод, Өмнөговь, Сүхбаатар, Хөвсгөл, Хэнтий, Дархан-Уул, Орхон/ Багц 8 - "Орон сууцны 7-р хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээ/Орхон/" 2013-09-06 Шалгарсан
4 10 аймгийн төвийн инженерийн байгууламж шугам сүлжээг шинэчлэх, шинээр байгуулах /Архангай, Баянхонгор, Дорноговь, Дорнод, Өмнөговь, Сүхбаатар, Хөвсгөл, Хэнтий, Дархан-Уул, Орхон/ Багц 1 - Хонгор-100 орон сууцны инженерийн шугам сүлжээ /Баянхонгор/ 2013-09-06 Шалгараагүй
5 10 аймгийн төвийн инженерийн байгууламж шугам сүлжээг шинэчлэх, шинээр байгуулах /Архангай, Баянхонгор, Дорноговь, Дорнод, Өмнөговь, Сүхбаатар, Хөвсгөл, Хэнтий, Дархан-Уул, Орхон/ Багц 5 - Орон сууцны инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлт /Орхон/ 2013-09-06 Шалгарсан
6 21 аймгийн төвийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам, сүлжээ Багц 4 - Хабитат, Мангирт чиглэлийн гадна инженерийн шугам, сүлжээ /Дархан, Дархан/ 2014-03-07 Шалгарсан
7 21 аймгийн төвийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам, сүлжээ Багц 6 - 2 а хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Орхон,Эрдэнэт/ 2014-03-07 Шалгараагүй
© Худалдан авах ажиллагааны газар 2013.