cover

"АРД ТҮМЭН ТА-ХААН” хэрэглэгчийн форум Сонгинохайрхан дүүрэгт “Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх” сэдвээр зохион байгуулагдлаа.

"АРД ТҮМЭН ТА-ХААН” хэрэглэгчийн форум Сонгинохайрхан дүүрэгт “Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх” сэдвээр зохион байгуулсан. Арга хэмжээнд 400 орчим иргэд оролцсон байна.

"АРД ТҮМЭН ТА-ХААН” хэрэглэгчийн форум Сүхбаатар дүүрэгт “Нийтийн хоол, худалдаа үйлчилгээний салбар” сэдвээр зохион байгуулагдлаа.

Монголын хүүхдийн ордонд “Нийтийн хоол, худалдаа үйлчилгээний салбар” сэдвээр тус дүүргийн Хэрэглэгчийн форумыг зохион байгуулсан. Форумд 500 гаруй иргэд оролцсон.
© Худалдан авах ажиллагааны газар 2013.