cover

Худалдан авах ажиллагааны сургалт, зөвлөгөө өгөх төвөөс 2016 оны 03 сарын 14-16-ны өдрүүдэд Говьсүмбэр аймагт зохион байгуулсан сургалтанд дараах хүмүүс тэнцлээ

1 Г.Анхбаатар 2 У.Занабазар 3 Б.Батчимэг 4 Д.Баярт 5 Ч.Чингэрэл 6 Г.Хонгор 7 Ж.Тунгалаг 8 Б.Түвшинжаргал 9 Г.Гүррагчаа 10 Х.Алтанцэцэг 11 З.Нэргүй

Худалдан авах ажиллагааны хөгжлийн төвөөс 2016 оны 03 сарын 17-нд зохион байгуулсан сургалтанд дараах хүмүүс тэнцлээ

1 Ө.Магсармаа 2 Б.Ганзориг 3 Б.Отгонбат 4 Б.Өнөрбилэг 5 Д.Мөнхчулуун

Худалдан авах ажиллагааны хөгжлийн төвөөс 2016 оны 03 сарын 15-17-ний өдрүүдэд Хан-Уул дүүрэгт зохион байгуулсан сургалтанд дараах хүмүүс тэнцлээ

1 С.Баасандолгор 2 Б.Батцэцэг 3 Б.Батхуяг 4 С.Маргад-Эрдэнэ 5 С.Байгалмаа 6 А.Чингүн

Худалдан авах ажиллагааны хөгжлийн төвөөс 2016 оны 03 сарын 12-14-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан сургалтанд дараах хүмүүс тэнцлээ

1 Э.Батхолбоо 2 Ц.Байгаль 3 Э.Сувд-Эрдэнэ 4 Г.Мэндсайхан

Худалдан авах ажиллагааны боловсрол төвөөс 2016 оны 03 сарын 12-14-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан сургалтанд дараах хүмүүс тэнцлээ

1 Ш.Оюунбилэг 2 Б.Алтаншагай 3 М.Бат-Эрдэнэ 4 П.Отгонжаргал 5 А.Эрчис 6 Э.Энхцэлмэг 7 П.Ганзориг 8 Т.Цэрэндулам 9 Б.Жанар 10 Д.Мөнхцэцэг 11 П.Буян-Өл

Худалдан авах ажиллагааны сургалт, зөвлөгөө өгөх төвөөс 2016 оны 03 сарын 11-нд зохион байгуулсан сургалтанд дараах хүмүүс тэнцлээ

1 Б.Баярцэцэг 2 Б.Нямбаяр 3 С.Ууганбаяр 4 Б.Гантулга 5 Б.Эрхэмбаатар 6 Ш.Өлзийбаяр 7 Н.Оюунчимэг 8 М.Наранзул
© Худалдан авах ажиллагааны газар 2013.