cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Медимпекс интернейшнл ХХК
Регистерийн дугаар 2763877
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011122036
Үйл ажиллагааны чиглэл Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, лабораторын оношлуур, урвалж бодис ханган нийлүүлэх, худалдах
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Мэргэжлийн хяналтын лабораторийн тоног төхөөрөмж Багц 1 - 2013-06-07 Шалгарсан
2 Шинжлэх ухааны салбарын тоног төхөөрөмж Багц 9 - Хөрс-агрохимийн лаборатори 2013-07-05 Шалгарсан
3 Шинжлэх ухааны салбарын тоног төхөөрөмж Багц 10 - Гистологийн лаборатори 2013-07-05 Шалгарсан
4 Шалгалт тохируулгын лаборатори байгуулах Багц 1 - 2013-02-28 Шалгараагүй
5 Хүүхдийн нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан/ Багц 4 - Лабораторийн тоног төхөөрөмж 2013-02-01 Тендерийн үр дүн гараагүй
6 Шинжлэх ухааны салбарын тоног төхөөрөмж Багц 1 - Хөнгөн үйлдвэрийн лаборатори; 2013-09-02 Тендерийн үр дүн гараагүй
7 Шинжлэх ухааны салбарын тоног төхөөрөмж Багц 1 - Хөнгөн үйлдвэрийн лаборатори; 2013-07-05 Шалгараагүй
8 Шинжлэх ухааны салбарын тоног төхөөрөмж Багц 2 - Будгийн судалгааны лаборатори; 2013-07-05 Шалгараагүй
9 Шинжлэх ухааны салбарын тоног төхөөрөмж Багц 8 - Биохими технологийн лаборатори 2013-07-05 Шалгараагүй
10 Хэрэглэгчийн лаборатори байгуулах шинжилгээ, судалгааны тоног төхөөрөмж Багц 2 - Багаж хэрэгсэл 2013-05-31 Шалгараагүй
11 Нэгдсэн эмнэлгийн техник, тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул, Дархан/ Багц 1 - Дурангийн дижитал оношилгооны төхөөрөмж 2013-02-01 Шалгараагүй
12 Нэгдсэн эмнэлгийн техник, тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул, Дархан/ Багц 6 - Биохимийн анализаторын багц 2013-02-01 Шалгараагүй
13 Нэгдсэн эмнэлгийн техник, тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул, Дархан/ Багц 7 - Гематологийн анализаторын багц 2013-02-01 Шалгараагүй
14 Мэргэжлийн хяналтын лабораторийн тоног төхөөрөмж Багц 1 - 2013-03-01 Шалгараагүй
15 Анхан шатны эмнэлгүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц 1 - Багц 1: Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат /12 сувагтай/ 2013-09-06 Шалгараагүй
16 Анхан шатны эмнэлгүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц 5 - Багц 5: Пульсоксиметр 2013-09-06 Шалгарсан
17 Аймаг нийслэлийн бүсийн тулгуур төвүүдэд барилгын материалын жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж барилгын материалын иж бүрэн лаборатори байгуулах Багц 1 - "Лабораторийн тоног төхөөрөмж" нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн Багц 1. Цементийн лабаораторийн тоног төхөөрөмж 2013-07-10 Тендерийн үр дүн гараагүй
18 Аймаг нийслэлийн бүсийн тулгуур төвүүдэд барилгын материалын жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж барилгын материалын иж бүрэн лаборатори байгуулах Багц 2 - "Лабораторийн тоног төхөөрөмж" нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн Багц 2, Бетон дүүргэгч материалын лабаораторийн тоног төхөөрөмж 2013-07-10 Тендерийн үр дүн гараагүй
19 МСҮТ-ийн тоног төхөөрөмж Багц 2 - Мужааны тоног төхөөрөмж 2013-06-28 Шалгараагүй
20 Аймгуудын нэгдсэн оношлогооны төв болон Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах Багц 1 - Компьютер томографи 2013-07-10 Шалгараагүй
21 Аймгуудын нэгдсэн оношлогооны төв болон Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах Багц 2 - Дурангийн тоног төхөөрөмж 2013-07-10 Шалгараагүй
22 Аймгуудын нэгдсэн оношлогооны төв болон Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах Багц 3 - Суурин дижитал ЭХО аппарат 2013-07-10 Шалгараагүй
23 Аймгуудын нэгдсэн оношлогооны төв болон Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах Багц 4 - Тархины доплерографи 2013-07-10 Шалгараагүй
24 Аймгуудын нэгдсэн оношлогооны төв болон Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах Багц 5 - Шүд, нүд, чих, хамар, хоолойн тоног төхөөрөмж 2013-07-10 Шалгараагүй
25 Аймгуудын нэгдсэн оношлогооны төв болон Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах Багц 8 - Эх, нярайн тоног төхөөрөмж 2013-07-10 Шалгараагүй
26 Сум дундын эмнэлгүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц 2 - Багц 2: Өвчтөний монитор 2013-09-06 Шалгарсан
27 Сум дундын эмнэлгүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц 3 - Багц 3: Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат 2013-09-06 Шалгараагүй
28 Сум дундын эмнэлгүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц 5 - Багц 5: Дефибрилятор 2013-09-06 Шалгараагүй
29 Арабын эдийн засгийн Кувейтын сангийн зээлийн хөрөнгөөр нийлүүлэгдэх лабораторийн болон техник ашиглалтын түвшин тогтоох багаж Багц 1 - Хөрсний лабораторын багаж тоног төхөөрөмж 2013-11-15 Шалгараагүй
30 Арабын эдийн засгийн Кувейтын сангийн зээлийн хөрөнгөөр нийлүүлэгдэх лабораторийн болон техник ашиглалтын түвшин тогтоох багаж Багц 2 - Авто замын техник ашиглалтын түвшин тогтоох багаж, тоног төхөөрөмж 2013-11-15 Шалгараагүй
31 Эмчилгээ оношлогооны хэмжих хэрэгслийг шалгах, тохируулах, баталгаажуулах лаборатори байгуулах (Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг) Багц 1 - 2014-02-12 Шалгараагүй
32 Малын эмийн сорилт баталгаажуулалтын улсын лабораторийн чадавхийг сайжруулах багаж, тоног төхөөрөмжөөр хангах Багц 1 - 2014-02-21 Шалгараагүй
33 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн шим тэжээл, хор судлал, биотехнологийн үндэсний үйлдвэрлэл (Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг) Багц 1 - Шим тэжээл судлалын лабораторийн тоног төхөөрөмж 2014-03-19 Шалгарсан
34 Арабын эдийн засгийн кувейтын сангийн хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр нийлүүлэгдэх лабораторын болон техникийн ашиглалтын түвшин тогтоох багаж Багц 1 - Багц-2 а. Авто замын техник ашиглалтын түвшин тогтоох багаж, тоног төхөөрөмжб. Техникийн ашиглалтын түвшин тогтоох тусгай тоноглол бүхий автомашин 2014-04-07 Шалгараагүй
35 Арабын эдийн засгийн кувейтын сангийн хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр нийлүүлэгдэх лабораторын болон техникийн ашиглалтын түвшин тогтоох багаж Багц 3 - Багц 1 a.Хөрсний лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмжб. Асфальтбетоны лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмжв. Цементбетоны лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмжг. Сэлбэг, туслах хэрэгсэл болон бусад 2014-04-07 Шалгараагүй
36 Авто замын хяналт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны төвийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл (Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг) Багц 1 - Асфальтбетоны лабораторийн багаж тоног төхөөрөмж 2014-04-04 Шалгараагүй
37 Авто замын хяналт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны төвийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл (Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг) Багц 2 - Хөрсний болон цементбетоны шинжилгээний багаж тоног төхөөрөмж 2014-04-04 Шалгарсан
38 Авто замын хяналт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны төвийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл (Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг) Багц 3 - Зориулалтын автомашин дээр суурилуулсан явуулын лаборатори 2014-04-04 Шалгарсан
39 Аймгуудын сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 1 - Цусны даралтын аппарат 2015-03-18 Шалгараагүй
40 Аймгуудын сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 2 - Оношлогооны тоног төхөөрөмж 2015-03-18 Шалгараагүй
41 Аймгуудын Зооноз өвчин судлалын төв, Уламжлалт анагаах ухааны төвийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 1 - Зооноз өвчин судлалын төвийн тоног төхөөрөмж 2015-04-20 Шалгараагүй
42 Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ Багц 1 - Багц 1 2015-04-24 Шалгараагүй
43 Нийслэл, дүүргүүдийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ Багц 1 - Нярайн тоног төхөөрөмж 2015-04-24 Шалгараагүй
44 Нийслэл, дүүргүүдийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ Багц 3 - Оношилгооны тоног төхөөрөмж 2015-04-24 Шалгараагүй
45 Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ Багц 1 - Мэс заслын тоног төхөөрөмж 2015-04-29 Шалгараагүй
46 Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ Багц 4 - Дуран оношлогооны тоног төхөөрөмж 2015-04-29 Шалгараагүй
47 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ Багц 1 - XYI.1.3.15.Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг) 2015-04-27 Шалгарсан
48 Аймаг, дүүргийн эмнэлгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, шинэчлэл /улсын хэмжээнд/ Багц 1 - Өвчтөний ор, шүүгээний хамт 2015-04-29 Шалгараагүй
49 Аймаг, дүүргийн эмнэлгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, шинэчлэл /улсын хэмжээнд/ Багц 2 - Мэс заслын ор 2015-04-29 Шалгараагүй
50 Аймаг, дүүргийн эмнэлгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, шинэчлэл /улсын хэмжээнд/ Багц 3 - Төрөх ор 2015-04-29 Шалгараагүй
51 Аймгуудын Эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, Нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 3 - Багц 3. Мэс заслын болон бусад тоног төхөөрөмж 2015-03-13 Шалгараагүй
52 Аймгуудын Эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, Нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 3 - Багц 3. Мэс заслын болон бусад тоног төхөөрөмж 2015-07-01 Шалгараагүй
53 Мэргэжлийн боловсрол сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сургалт, дадлагын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 1 - Багц 1 Барилгын бетон арматур, засал чимэглэлийн тоног төхөөрөмж 2015-07-17 Шалгараагүй
54 Нийслэл, дүүргүүдийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ Багц 3 - Оношилгооны тоног төхөөрөмж 2015-07-17 Шалгараагүй
55 Аймгуудын Эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, Нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 2 - Багц 2. Оношилгооны дурангийн иж бүрдэл 2015-11-16 Тендерийн үр дүн гараагүй
56 Хүүхдийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /21 аймаг/ Багц 4 - Дорнод аймгийн БОЭТ-ын хүүхдийн тасгийн тоног төхөөрөмж 2016-04-22 Тендерийн үр дүн гараагүй
57 Хүүхдийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /21 аймаг/ Багц 6 - Аймгуудын эрүүл мэндийн байгууллагын хүүхдийн тасгийн тоног төхөөрөмж 2016-04-22 Тендерийн үр дүн гараагүй
© Худалдан авах ажиллагааны газар 2013.