cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Нью-Соник ХХК
Регистерийн дугаар 2833727
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011012090
Үйл ажиллагааны чиглэл Компьютер худалдаа
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Иргэдийн өргөдөл гомдлын мэдээллийн ухаалаг тайлангийн систем Багц 1 - 2013-05-31 Шалгарсан
2 Аймаг, нийслэлийн шүүхүүдэд тоног төхөөрөмж худалдан авах Багц 3 - Компьютер 260 ширхэгийг нийлүүлэх 2013-02-08 Шалгараагүй
3 Замын цагдаагийн торгуулийг бэлнээр төлдөггүй, тасалбарын систем нэтврүүлэх Багц 1 - 2013-06-21 Шалгараагүй
4 Цахим татвар программ хангамж, техник тоног төхөөрөмж худалдан авах, сүлжээг сайжруулах /Улаанбаатар/ Багц 1 - Ширээний компьютер 2013-05-15 Шалгараагүй
5 Иргэдэд шаардлагатай лавлагаа, мэдээлэл өгөх автомат машинуудыг байрлуулах. Багц 1 - 2013-08-27 Тендерийн үр дүн гараагүй
6 Цахим татвар програм хангамж, техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах, сүлжээг сайжруулах (Улаанбаатар) Багц 1 - Оффисын тоног төхөөрөмж 2014-04-04 Шалгараагүй
7 Цахим татвар програм хангамж, техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах, сүлжээг сайжруулах (Улаанбаатар) Багц 2 - Мэдээллийн аюулгүй байдлын програм болон сервер, сүлжээний тоногтөхөөрөмж 2014-04-04 Шалгараагүй
8 Эмийн аюулгүй байдлын мэдээллийн системийг сайжруулах /улсын хэмжээнд/ Багц 1 - Багцгүй 2015-03-27 Шалгарсан
© Худалдан авах ажиллагааны газар 2013.