cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр Сүвэн-Уул ХХК
Регистерийн дугаар 5375185
Улсын бүртгэлийн дугаар 9011231075
Үйл ажиллагааны чиглэл Гадаад худалдаа
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Шинжлэх ухааны салбарын тоног төхөөрөмж Багц 5 - Биологийн лаборатори 2013-07-05 Шалгарсан
2 Шинжлэх ухааны салбарын тоног төхөөрөмж Багц 8 - Биохими технологийн лаборатори 2013-07-05 Шалгарсан
3 Нялхасын клиник сувилал /Улаанбаатар, Баянгол/ Багц 1 - Нярайн яаралтай тусламж, эрчимт эмчилгээ, сэхээн амьдруулах тоног төхөөрөмж 2013-03-18 Шалгарсан
4 Арьсны Өвчин Судлалын Үндэсний Төв /Улаанбаатар, Сүхбаатар/ Багц 6 - Физик эмчилгээний аппарат 2013-06-21 Шалгарсан
5 Хүүхдийн нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан/ Багц 1 - Эрчимт эмчилгээний тоног төхөөрөмж 2013-02-01 Шалгарсан
6 Хүүхдийн нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан/ Багц 2 - Хийн систем 2013-02-01 Шалгарсан
7 Аймгуудын нэгдсэн оношлогооны төв болон Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах Багц 8 - Эх, нярайн тоног төхөөрөмж 2013-07-10 Шалгарсан
8 Нялхасын клиник сувилал /Улаанбаатар, Баянгол/ Багц 2 - Физик эмчилгээний тоног төхөөрөмж 2013-07-26 Шалгарсан
9 Нялхасын клиник сувилал /Улаанбаатар, Баянгол/ Багц 3 - Оношлогоо, эмчилгээ, ариутгалын тоног төхөөрөмж 2013-07-26 Шалгарсан
10 Шинжлэх ухааны салбарын тоног төхөөрөмж Багц 2 - Будгийн судалгааны лаборатори; 2013-09-02 Тендерийн үр дүн гараагүй
11 Шинжлэх ухааны салбарын тоног төхөөрөмж Багц 3 - Хүний биеийн хэмжил зүйн судалгааны лаборатори 2013-09-02 Тендерийн үр дүн гараагүй
12 Шинжлэх ухааны салбарын тоног төхөөрөмж Багц 4 - Электроникийн лаборатори 2013-09-02 Тендерийн үр дүн гараагүй
13 Хүүхдийн нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан/ Багц 4 - Лабораторийн тоног төхөөрөмж 2013-02-01 Тендерийн үр дүн гараагүй
14 Хүүхдийн нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан/ Багц 6 - Цогцос хадгалах хөргөгч 2013-02-01 Тендерийн үр дүн гараагүй
15 Шинжлэх ухааны салбарын тоног төхөөрөмж Багц 2 - Будгийн судалгааны лаборатори; 2013-07-05 Шалгараагүй
16 Шинжлэх ухааны салбарын тоног төхөөрөмж Багц 4 - Электроникийн лаборатори 2013-07-05 Шалгараагүй
17 Шинжлэх ухааны салбарын тоног төхөөрөмж Багц 10 - Гистологийн лаборатори 2013-07-05 Шалгараагүй
18 Арьсны Өвчин Судлалын Үндэсний Төв /Улаанбаатар, Сүхбаатар/ Багц 3 - Угаалгын тоног төхөөрөмж 2013-06-21 Шалгараагүй
19 Арьсны Өвчин Судлалын Үндэсний Төв /Улаанбаатар, Сүхбаатар/ Багц 5 - Ариутгал, лабораторын тоног төхөөрөмж 2013-06-21 Шалгараагүй
20 Арьсны Өвчин Судлалын Үндэсний Төв /Улаанбаатар, Сүхбаатар/ Багц 7 - Эрчимт эмчилгээ, сургалтын тоног төхөөрөмж 2013-06-21 Шалгараагүй
21 Аймгуудын нэгдсэн оношлогооны төв болон Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах Багц 3 - Суурин дижитал ЭХО аппарат 2013-07-10 Шалгараагүй
22 Аймгуудын нэгдсэн оношлогооны төв болон Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах Багц 4 - Тархины доплерографи 2013-07-10 Шалгараагүй
23 Сум дундын эмнэлгүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц 2 - Багц 2: Өвчтөний монитор 2013-09-06 Шалгараагүй
24 Сум дундын эмнэлгүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц 3 - Багц 3: Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат 2013-09-06 Шалгараагүй
25 Сум дундын эмнэлгүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц 5 - Багц 5: Дефибрилятор 2013-09-06 Шалгараагүй
26 Анхан шатны эмнэлгүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц 1 - Багц 1: Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат /12 сувагтай/ 2013-09-06 Шалгараагүй
27 Анхан шатны эмнэлгүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц 3 - Багц 3: Шарлагын аппарат /УВЧ/ 2013-09-06 Шалгараагүй
28 Анхан шатны эмнэлгүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Багц 4 - Багц 4: Электрофорезийн аппарат 2013-09-06 Шалгараагүй
29 Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн тоног төхөөрөмж /Дорнод, Хэрлэн сум/ Багц 1 - Дижитал флюрографийн аппарат 2014-01-20 Шалгарсан
30 Үргүйдлийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах, эвсэл үр шилжүүлэн суулгах лабораторийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ Багц 2 - ЭХО аппарат 2014-01-22 Шалгараагүй
31 Сувиллын барилга, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл (Дорноговь, Эрдэнэ сум, Бүрдэнэбулаг бөөрний сувилал) Багц 3 - Физик эмчилгээний тоног төхөөрөмж 2014-01-23 Шалгарсан
32 Эмчилгээ оношлогооны хэмжих хэрэгслийг шалгах, тохируулах, баталгаажуулах лаборатори байгуулах (Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг) Багц 1 - 2014-02-12 Шалгарсан
33 Төв эмнэлгүүдийн эмчилгээний ор хэрэгсэл, багаж шинэчлэл /Улаанбаатар/ Багц 1 - Улсын II төв эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2015-03-25 Шалгарсан
34 Аймгуудын Зооноз өвчин судлалын төв, Уламжлалт анагаах ухааны төвийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 1 - Зооноз өвчин судлалын төвийн тоног төхөөрөмж 2015-04-20 Шалгараагүй
35 Аймгуудын Зооноз өвчин судлалын төв, Уламжлалт анагаах ухааны төвийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 2 - Уламжлалт анагаах ухааны тоног төхөөрөмж 2015-04-20 Шалгараагүй
36 Нийслэл, дүүргүүдийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ Багц 1 - Нярайн тоног төхөөрөмж 2015-04-24 Шалгарсан
37 Нийслэл, дүүргүүдийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ Багц 2 - Мэс заслын тоног төхөөрөмж 2015-04-24 Шалгараагүй
38 Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ Багц 1 - Мэс заслын тоног төхөөрөмж 2015-04-29 Шалгараагүй
39 Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ Багц 1 - ХААГ-2015/XVI.1.3.9-1 Мэс заслын тоног төхөөрөмж 2015-05-01 Шалгараагүй
40 Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ Багц 2 - ХААГ-2015/XVI.1.3.9-2 Дүрс оношилгооны тоног төхөөрөмж 2015-05-01 Шалгарсан
41 Аймгуудын Эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, Нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 3 - Багц 3. Мэс заслын болон бусад тоног төхөөрөмж 2015-03-13 Шалгараагүй
42 Аймгуудын Эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, Нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/ Багц 3 - Багц 3. Мэс заслын болон бусад тоног төхөөрөмж 2015-07-01 Шалгарсан
© Худалдан авах ажиллагааны газар 2013.