cover

Аж ахуйн нэгжийн нэр "Цагаанбөлбөө" ХХК
Регистерийн дугаар 4063686
Улсын бүртгэлийн дугаар 1611001140
Үйл ажиллагааны чиглэл Барилга угсралт
# Тендер шалгаруулалтын нэр Багцын дугаар Зарлагдсан огноо Шалгарсан эсэх
1 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Сагсай сум/ Багц 1 - Багц 1 2015-03-13 Шалгараагүй
2 Аймаг, сумын эмнэлгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засвар /улсын хэмжээнд/ Багц 18 - Сумын эрүүл мэндийн төв (Ховд, Мөст) 2015-06-17 Шалгарсан
3 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Сагсай сум/ Багц 1 - Багц 1 2015-07-03 Шалгараагүй
4 Цагдаагийн хэлтсийн барилгын их засвар /Ховд, Булган сум/ Багц 1 - Багц 1 2016-03-23 Шалгараагүй
© Худалдан авах ажиллагааны газар 2013.