Тус дүүргийн Хэрэглэгчийн форум “Ахуйн үйлчилгээний салбар” сэдвээр Тэнгис кино театрын бага танхимд болсон. Арга хэмжээнд дүүргийн 300 гаруй иргэд, хэрэглэгчид оролцож санал бодлоо солилцсон.