cover

Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах хэлтэс

2015-01-22 Бидний тухай 2487
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг “Худалдан авах ажиллагааны газар”-ын “Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах хэлтэс” нь Хэлтсийн дарга 1, ахлах мэргэжилтэн 3, мэргэжилтэн 15 гэсэн бүтэц бүрэлдэхүүнтэй  ажиллаж байна. ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, а

Захиргаа, Удирдлагын хэлтэс

2015-01-22 Бидний тухай 2161
ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОРИЛГО: Байгууллагын дотоод зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох замаар бүтцийн нэгжүүдийн ажлын уялдаа холбоог төрийн захиргааны удирдлагаар хангаж, төр, төрийн бус байгууллага, олон нийттэй харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг с

Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулах эрх бүхий төрийн бус байгууллагуудын мэдээлэл

2014-10-01 Бидний тухай 1746
№ Төрийн бус байгууллагын нэр Холбогдох албан тушаалтан Харилцах утас Хаяг 1 ХАА-ны сургалт, зөвлөгөө өгөх төв Э.Жавхлан 88078527,96560681 ХУД 1-р хороо 6-15 тоот

Сургалт сурталчилгаа, Олон нийттэй харилцах хэлтэс

2014-08-04 Бидний тухай 359
Эрхэм зорилго Байгууллагын сургалт, сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах ажлыг төлөвлөж, зохион байгуулах, байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, сургаж дадлагажуулах Үндсэн чиг үүрэг Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах Худалдан авах ажиллагааны газар болон н

Хууль, хяналтын хэлтэс

2014-08-01 Бидний тухай 1912
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Худалдан авах ажиллагааны газрын Хууль хяналтын хэлтэс нь 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна. ХУУЛЬ, ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ЗОРИЛГО:             Агентлагийн үйл ажиллагаанд хууль тогтоомжийн талаас нь мэргэжил арга зүйн туслал

Мэдээллийн технологи, Инновацийн хэлтэс

2014-07-01 Бидний тухай 1932
Эрхэм зорилго Монгол улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааг 100 хувь онлайн хэлбэрт шилжүүлнэ. Үндсэн чиг үүрэг Худалдан авах ажиллагааны газрын үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд худалдан авах аж
© Худалдан авах ажиллагааны газар 2013.